YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA DÜZEYİNDE VERİLEN BURSA BAŞVURU YAPACAK ÖĞRENCİLER İÇİN ARANAN ŞARTLAR

Burs Adayları,

 1. Türkiye Cumhuriyeti ya da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Vatandaşı olmalıdır
 2. Yüksek lisans programı seviyesinde müracaat eden adayların ders aşamasını bitirmiş olması, doktora programı seviyesinde müracaat eden adayların ise Doktora yeterlilik düzeyini geçmiş olması gerekmektedir.
 3. Yüzdelik not baremi ile değerlendirme yapılan üniversitelerde eğitim gören öğrencilerin en az 80 not ortalamasına, ondalık not baremi ile değerlendirme yapılan üniversitelerde eğitim gören öğrencilerin ise en az ¾ not ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir
 4. Adayların Ege Prehistoryası ve Protohistoryası üzerine çalışmalar yapıyor olması gerekmektedir.
 5. Bursa hak kazanan kişilerin öneride bulundukları araştırma konusu üzerine çalışma yapmaları için en az bir ay yurtdışında kalması ve alanında tanınan akademik kurumlarda araştırma yapması beklenmektedir. Burs ödemesi bu şartlarda gerçekleştirilir.
 6. Aday burs süresini tüm giderlerini kendisi karşılamak kaydı ile uzatabilir. Ek ödeme talebinde bulunamaz.
 7. Burs miktarı bir kez verilmek üzere toplam 3000 USD (Üçbin Amerikan Doları) dır.
 8. Bursiyerlerin yapacağı ilgili yayın/yayınlarda çalışmasının “Prof. Dr. Hayat Erkanal – Prof. Dr. Armağan Erkanal – Öktü Arkeolojik Araştırma ve Eğitim Bursu”/ “Prof. Dr. Hayat Erkanal – Prof. Dr. Armağan Erkanal – Öktü Archaeological Research and Study Grant” tarafından desteklendiğini belirtmesi ve yayınlarından iki kopyayı Ankara Üniversitesi Deniz Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi – ANKÜSAM Kütüphanesine göndermesi gerekmektedir.

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1. Özgeçmiş
 2. Kimlik fotokopisi, açık adres, email ve telefon bilgileri
 3. Yüksek lisans burs adayları için tez aşamasında olduğunu gösteren, doktora burs adayları için ise yeterlilik sınavını geçtiğini gösterir öğrenci belgesi
 4. İki adet referans mektubu; Mektuplar adayın akademik kariyerini ve çalışmalarını bilen kişiler tarafından yazılmalıdır. Ayrıca referans mektupları adayın kişisel özelliklerinden çok önerdiği projenin bilimsel özelliklerini ve yapılabilirliğini ölçen içerikte olmalıdır. Referans mektupları yazan kişiler tarafından email veya posta yoluyla doğrudan ANKÜSAM adresine gönderilmelidir.
 5. Araştırmanın yapılacağı yurtdışındaki bilimsel kuruluşlarla temas kurmak ve kabul mektubu almak adayın sorumluluğundadır. Bursun kesinleştiği tarihe kadar aday kabul mektubunu burs komitesine beyan etmelidir.
 6. Araştırma projesini tanıtan 250 kelimeyi geçmeyecek Türkçe İngilizce özet
 7. Sunulacak proje önerisi aşağıdaki başlıkları kapsayacak şekilde hazırlanmalıdır;

-Konu başlığı, çalışma takvimi

-Yapılacak araştırmanın niteliğini (amaç ve kapsam) gösteren ve konu ile ilgili temel yayınların değerlendirilmesi,

-Yürütecek çalışmanın Ege Arkeolojisine olan/olacak katkıları ile elde edilmesi hedeflenen sonuç/sonuçlar,

Proje önerisi kaynakça ve varsa ekleri hariç 5 sayfayı geçmeyecek şekilde sunulmalıdır. Projeye grafik, şekil, resim ve benzeri materyaller, projeyi güçlendirmek için eklenebilir. Bu ekler 5 sayfalık ana metnin dışında sayılmaktadır.

 1. Araştırmayı yapacağı ülkenin dilini ya da İngilizceyi bildiğini gösterir belge (65 ve üstü puan almak zorunludur bu ÜDS, KPDS, YÖKDİL ya da benzeri belgeler).

 

Başvurular 5 kopya olarak aşağıda belirtilen tarihe kadar ANKÜSAM adresine posta yoluyla gönderilmeli, aynı zamanda e-posta üzerinden de iletilmelidir.

 

BAŞVURULARIN GÖNDERİLECEĞİ ADRES:

Hayat – Armağan Erkanal Burs Fonu

Ankara Üniversitesi Mustafa V. Koç Deniz Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi – ANKÜSAM

Denizli Mahallesi, Harbiye Cad. No. 2, Çeşmealtı – Urla

İZMİR

 

BAŞVURULARIN GÖNDERİLECEĞİ E-POSTA:

ankusam.urla@gmail.com