Vakfın Kurumsal Gelişimi

Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı, Ankara Üniversitesinde bilimsel inceleme, çalışma ve araştırma yapılmasına, bilgi ve teknoloji üretilmesine ve bunların yayılmasına, bu suretle Üniversitenin ulusal alanlarda gelişme ve kalkınmaya destek olmasına, ilgili makamlardan izin alınmak kaydıyla yurt içi ve yurt dışı kurumlarla işbirliği yaparak bilim dünyasının seçkin bir üyesi haline gelmesine katkı sağlamak ve Ankara Üniversitesinin öğretim elemanları ile öğrencilerinin eğitim ve sağlık sorunları ile mali ve sosyal sorularının çözümüne yardımcı olmak gayesiyle 1992 yılında kurulmuştur.

Vakfımız T.C. 7. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 1992/577 esas, 1992/674 karar nosu ile 07.10.1992 tarihinde tescil edilmiş olup 12/08/1997 gün ve 97/9812 sayılı Bakanlık Kurulu Kararı gereği “Bakanlar Kurulunca Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıf” statüsündedir.

Vakıfımız Kurucuları ve Ankara Üniversitesi öğretim üyelerinin yatırmış oldukları 125, 00-TL sermaye ile başlamış, mal varlığı artışı ile 8.514.879TL olmuştur.

Vakfımızın Kurucuları ve kuruluş yılı itibari ile görevleri: Prof. Dr. Günal AKBAY(Ankara Üniversitesi Rektörü), Prof. Dr. Necdet SERİN(Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim üyesi), Prof. Dr. Ferruh DİNÇER(Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim üyesi, Prof. Dr. Mazhar Semih BASKAN (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim üyesi, Prof. Dr. Ali Metin KIRATLI (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim üyesi, Prof. Dr. Mahmut Fevzi RENDA (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim üyesi ve Emine Aypar ALTINEL(Ankara Üniversitesi Genel Serkreteri) dır.

Kuruluşumuzda emeği geçen kurucularımıza teşekkür ediyor, hayatta olmayanları rahmetle anıyoruz.
Genel Kurul Vakıf senedinde belirtilen üyelerden oluşur. Genel Kurul Vakfın en yüksek karar organı olup, Genel Kurulda Ankara Üniversitesi, Rektörü tarafından temsil olunur.

Kuruluş aşamasında gelişme, kaynak sağlama ve yatırım hedeflenirken, daha sonraki yıllarda toplumun sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik gelişimine destek olmak Vakfımızın öncelikleri olarak ele alınmıştır.

ANKÜR Eğitim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş
Vakfın görev alanı içerisindeki konularda yasalarla belirli olan faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla ANKÜR Eğitim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş 1993 yılında kurulmuştur. Şirket Vakfın gelirinin artırımı için değişik konularda (Kitap, dergi, sözlük, ansiklopedi, araç-gereç; kırtasiye, hediyelik eşya, spor  malzemeleri, gıda maddesi, sağlık ürünleri v.s. alım ve satım işleri; turistik tesis işletmeciliği , ilaçlama faaliyetleri, temizlik işleri; kurum ve kuruluşlara eğitim ve  uzaktan eğitim konularında  hizmet vermek; zemin etüdleri yapmak ve diğer mühendislik hizmetleri vermek, sigorta faaliyetlerinde aracılık yapmak v.b.)  faaliyet göstermektedir.

Şirketin ilk yönetim kurulu üyeliklerine Prof. Dr. Necdet Serin, Prof. Dr. Mazhar Semih Baskan ve Dooç. Dr. Yavuz Okan seçilmiştir. Şirketin ilk genel müdürlüğüne 1.10.1993 tarihinde Erdenay Oflas getirilmiştir.

Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfi Özel Okulları
Okullarımızın amacı ,Ankara Üniversitesi çalışanlarının çocuklarına ve diğer öğrencilerimizin potansiyellerini ortaya koyabilecekleri uygun eğitim ortamı yaratarak, özgür ve eleştirel düşünebilen, sağlıklı iletişim kurabilen, demokratik, sorgulayan, yaratıcı, Türk dilinin yanında en az bir yabancı dili de etkin olarak kullanabilen ve 21. yüzyılın gereksinimlerine yanıt verebilecek Atatürkçü bireyler yetiştirmek amacıyla 1996 yılında kurulmuştur.
Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu Prof.Dr.Günay AKBAY başkan, üyeleri Prof. Dr. Necdet SERİN, Prof. Dr. Ferruh DİNÇER, Prof. Dr. Cemal AYDIN, Prof. Dr. Yavuz OKAN 12.01.1996 tarihinde Prof. Dr. Günay AKBAY başkanlığında yaptığı toplantıda Vakfımıza bağlı İlk Okul, Orta Okul ve Ana Okulları açılabilmesi için Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Rasathanesinin 114 880 m2 lik arazisi üzerinde 300 m2 taban alanlı zemin+2 kattan oluşan toplam 900 m2 lik betonarme binanın ve 30 dönümlük arazinin 25.8.1998 tarihinden itibaren vakfa 40 yıl süre ile üst ve alt kullanım hakkının verilmesi hususunda Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne başvurusu , Ankara Üniversitesi Yönetim Kurulunun 25.8.1998 tarih ve 493/7229 sayılı ve 6.5.2003 tarih ve 638/10269 sayılı kararları ile uygun bulunmuştur. Milli Eğitim Bakanlığının 10.07.1996 tarih ve 5402 sayılı yazıları ile eğitim kurum açma izni verilmiştir.

Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı’ nın 30.01.1996 tarihli Prof. Dr. Günay AKBAY başkanlığında yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında Vakfımıza bağlı olarak Ahlatlıbel’ de İlk Okul, Orta Okul ve Ana Okulu’ nun açılmasına karar verilmiştir.

İlk kurucu temsilcisi olarak Vakıf Yönetim Kurulu üyesi ve Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal AYDIN görevlendirilmiştir.

09.10.1995 tarih ve 2440 sayılı MEB Tebliğler Dergisinde yayımlanan “Özel Okullar Çerçeve Yönetmeliği” esaslarına göre hazırlanan Kurum Yönetmeliği kabul edilmiş ve Okullar müdürüğüne İzmen ÇELİK atanmıştır.
Milli Eğitim Bakanlığının 10.07.1996 tarih ve 5402 sayılı yazıları ile verilen Kurum açma izni ile Vakfımız İşletmesi “ANKARA ÜNİVERSİTESİ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL LİSESİ TİCARET İŞLETMESİ” ünvanı ile 1996-1997 öğretim yılında eğitim faaliyetine başlamıştır.

Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel Lisesi Ticaret İşletmesi ünvanı ile faaliyet gösterecek olan Ticari İşletmemize,Vakfımızdan 3.000.000.000 TL(üçmilyartürklirası) kuruluş sermayesi olarak konulmuş ve işletme olarak ticari siciline ve ticaret odasına kaydolmuştur.

Anadolu Lisesi statüsünde olan okulun bir kısım derslerinin İngilizce yapılması ve sınıf mevcudunun en çok 23 olması benimsenmiş ve ilk yıl Orta hazırlık sınıfları ile 3 şube olarak 1996-1997 öğretim yılında öğretime başlamıştır

Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı İlköğretim Okulu ile Ana sınıfı ise 1998-1999 Eğitim Öğretim yılında açılmıştır. 14.7.1998 tarihli Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı yönetim kurulu toplantısında okullar yönetim kurulu yönergesi kabul edilmiştir. Vakıf yönetim kurulunun 9.9.1998 tarihinde yapmış olduğu toplantıda daha önce vakıf yönetim kurulu tarafından yürütülen okullar yönetim kurulu üyeliklerine, İlk defa Prof. Dr. Günal Akbay, Yekta Güngör Özden, Prof. Dr. Cemal Taluğ, Prof. Dr. Cemal Aydın, Prof. Dr. Celal Göle, Prof. Dr. Sezai Yaman ve Sedat Ergin seçilmiştir.

1998yılında bugünkü ilkokulun temeli atıldı ve 2000 yılında yılında tamamlandı. 2009 yılında ise Orta okul olarak kullanılan bina tamamlanmış ve hizmete alınmıştır.