Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Senato Salonu’nda  Rektörümüz Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR başkanlığında 29.09.2020 günü saat 16.00 da  Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapıldı, yeni Yönetim Kurulu ve  Denetleme Kurulunun aşağıda belirtilen şekilde oluşmasına oybirliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu  

Prof.Dr. Necdet ÜNÜVAR

Prof.Dr. Ercan BAYAZITLI

Prof. Dr. Maksut COŞKUN

Prof.Dr. Emin TEKELİ

Necdet PAKDİL

Yeni Denetleme Kurulu 

Prof.Dr. Orhan ÇELİK

Yrd .Doç.Dr. Mustafa DOĞAN

Dr. Emrah ERTUGAY