Nasıl Bağış Yapılır

Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı 12.8.1997 tarih 97/9812 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği, “Bakanlar Kurulunca Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıf“ statüsündedir. Vakfımız kar amacı gütmeksizin kamu yararına çalışan bir vakıftır. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 89. maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10.maddesinde bağış ve yardımlara ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Bu kapsamda vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığında yapılan bağışların toplamının o yıla ait kurum kazancının %5’ine kadar olan kısmı, kurumlar vergisi beyannamesinde ayrıca gösterilmek kaydıyla kurum kazancından indirim konusu yapılabilmektedir. Böylece öğrenciye destek verilmek üzere yapacağınız şartlı bağışlara ilişkin tarafınıza iletilecek bağış makbuzları ile vergi muafiyeti avantajı sağlanmış olacaktır.
Ankara Üniversitesi öğrencilerimizin sağlıklı eğitim ve öğretim yapabilmeleri için sizleri destek vermeye davet ediyoruz. Türkiye’ nin geleceğini şekillendirecek geçlerimize her zaman güveniyoruz ve bu gençlerimize destek olmanızı bekliyoruz.

Bağışlarınız İçin
Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı öğrenciye eğitim desteği banka hesabı bilgileri ve Vakfımıza bağış yapmak için banka hesap numaralarımız:
Türkiye İş Bankası Beşevler Şubesi
Şube Kodu: 4219
Hesap Adı: Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Burs Bağışı Hesabı
Hesap No: 517246
IBAN No: TR03 0006 4000 0014 2190 5172 46