Kurucu Üyeler

Prof. Dr. Günal AKBAY (Ankara Üniversitesi Rektörü)
Prof. Dr. Necdet SERİN (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim üyesi)
Prof. Dr. Ferruh DİNÇER (Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim üyesi
Prof. Dr. Mazhar Semih BASKAN (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim üyesi
Prof. Dr. Ali Metin KIRATLI (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim üyesi
Prof. Dr. Mahmut Fevzi RENDA (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim üyesi
Emine Aypar ALTINEL (Ankara Üniversitesi Genel Serkreteri)