Kimlere destek verilmektedir?

En temel insan haklarından biri olan “eğitimde fırsat eşitliği” yaratmak ve yaşam boyu öğrenen, araştıran, sorgulayan, çağdaş, özgüvenli, topluma,  çevresine ve ailesine karşı sorumlu gençlerin yetişmesini desteklemek amacıyla maddi desteğe gereksinimi olan ve istenen başarı düzeyini sürdüren Ankara Üniversitesi öğrencilerine karşılıksız destekler verilmektedir
Bu desteklerden Ankara Üniversitesi lisans öğrencileri öncelikli olarak yararlandırılır.
Destek ve yardım koşulları, öğrencilerde aranılacak nitelikler ve bu maddi destekten yararlanmaya hak kazanacak öğrencilerin seçilme yöntemi ve seçilmesi Ankara Üniversitesi Öğrenciye Destek Komitesi’nce yapılır ve belirlenir.