Genel Kurulu Üyeleri

a. Ankara Üniversitesi Rektörü
b. Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcıları
c. Ankara Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyeleri
d. Bir Önceki Dönem Rektörü
e.Genel Sekreter
Kurucu Üyeler
a. Prof. Dr. Necdet SERİN
b. Emine Aypar ALTINEL
c. Prof. Dr. Mazhar Semih BASKAN
d. Prof. Dr. Ferruh DİNÇER
e. Prof. Dr. Ali Metin KIRATLI
f. Prof. Dr. Günal AKBAY
g.Prof. Dr. Mahmut Fevzi RENDA
Diğerleri
a. Prof. Dr. Emin TEKELİ
b. Prof. Dr. Cemal AYDIN
c. Prof. Dr. Celal GÖLE
d. Prof. Dr. Cemal TALUĞ
e. Prof. Dr. Sezai YAMAN
f. Prof. Dr. Sait YAZICIOĞLU
g. Prof. Dr. Metin FEYZİOĞLU
h. Yekta Güngör ÖZDEN
i. İhsan Akif DELİLBAŞI