Akademik Faaliyetlere Verilen Destekler

a. Bilimsel Etkinliklere Verilen Destekler

Ankara Üniversitesi ile işbirliği yapılarak yurt içinde düzenlenen  kongre, çalıştay, sempozyum  vb.  bilimsel etkinliklere destek sağlanmaktadır. Ayrıca yurt dışındaki üniversitelerde ve araştırma kuruluşlarında çalışmakta olan, kendi alanlarında seçkin bilim insanlarının Ankara Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek   bilimsel etkinliklere davet edilerek öğrencilerimiz ve diğer bilim insanlarıyla buluşmasına olanak sağlanmaktadır.
Kongre, çalıştay,sempozyum vb bilimsel etkinliklere verilen destekler  yıllar itibariyle artış göstererek 2011-2014 yılları arasında toplam 134.037 TL’ye ulaşmıştır. Fakültelerin eğitim ve bilimsel alt yapılarının güçlendirilmesi için 2011-2014 yılları arasında toplam 936.531 Tl destek verilmiştir.

b.Ödüller

Ankara Üniversitesi Bilim, Sanat, Hizmet ve Teşfik Ödülleri Yönergesi uyarınca Ankara Üniversitesi’nde çalışmış veya çalışmakta olan öğretim elemanları ve araştırıcıların fen bilimleri, sağlık bilimleri, sosyal bilimler ve güzel sanatlar alanlarındaki araştırma, çalışma, eser, etkinlik ve hizmetleri karşılığında ödüler verilmektedir. Ankara Üniversitesi Senatosunun vermiş olduğu kararlar doğrultusunda 2011 yılından beri bilim ve sanat ödülleri verilmiştir. Vakfımız kaynaklarından bu kapsamda verilen ödül miktarı son dört yılda 30.690 TL dir.